Pädevused

Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamise aluseks on võetus ISTE ehk International Society for Technology in Education digipädevuste standardid. Need loovad nn raamistiku, millest õpetajad, aga ka õppijad ja haridusvaldkonna töötajad peaksid lähtuma.

Õpetaja ISTE digipädevuste standardiga saab tutvuda siin ja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudeliga siin.

Õppijate digipädevuste standardiga saab tutvuda siin ja administratiivtöötajate digipädevuste standardid on leitavad siit.

Enda haridustehnoloogilisi pädevusi saab hinnata SA Tiigrihüpe poolt koostatud õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste maatriksi abil.
Õppejõu pädevusmudel
Mõistete seletav sõnaraamat

KUTSESTANDARDID

Kutseõpetaja, tase 5
Kutseõpetaja, tase 6
Kutseõpetaja, tase 7

Kutseõpetaja kutse taotlemisest võib lugeda siin.

STRATEEGIAD JA PROGRAMMID

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja Kutseharidusprogramm
Eesti hariduse viis väljakutset. Eesti haridusstrateegia 2012-2020
Eesti infoühiskonna arengukava 2020
Digipöörde programm 2016-2019